МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Фирмата разполага със следната техника:

Шведска сеялка “Rapid” на фирма “Vaderstad”, която е с висока производителност и пригодност за работа при всякакви условия, а именно това е една от основните отличителни черти на системата “Rapid”, възможност за работа при високи скорости използване за сеитба слята култура : пшеница, ечемик, рапица, грах и други. Позволява директна сеитба без предварителна обработка на почвата.
Сеялките: Optima и Gamma Plus са за пролетни култури като царевица и слънчоглед. Вградените в тях компютри отчитат броя на засетите семена, което позволява по-точна и прецизна сеитба.
Френска пръскачка с ширина 18 м.-Tecnoma, използвана във фирмата за вегетативно и почвено пръскане, както и за внасяне в почвата на течна тор и тук вграденият компютър позволява голяма течност при впръскването на препаратите в почвата или върху растенията.
Bogballe-машина за торене. Особеното при нея е че може да пренастройва спектъра си на действие, т.е. ширината на наторяемата площ от 16м. До 24 м.
2 култиватора за слета, предсеитбена обработка на почвата.
2 култиватора за окопни култури: царевица, слънчоглед и др.
Дискова брана- Vogel-noot-6 метрова. Това е машина за предсеитбена обработка на почвата за слети култури: пшеница, ечемик, рапица и др.
Английски 3 корпусен плуг-Dowdeswell-навесен обръщач за оран на почвата.
Немски 6 корпусен плуг-Kverneland-полунавесен
Косачка, използвана във фирмата при косенето на люцерна.

 

Тайната на нашия успех е непрекъснат стремеж към иновации и съвършенство в комбинация с реализирането на дългосрочни земеделски традиции в един много плодороден регион. Фирмата обработва 8000 дка земя